Không Đáng Để Thương by Đinh Tùng Huy Guitar Chords

If you are looking for Không Đáng Để Thương guitar chords, you have come to the best place.
You can play Không Đáng Để Thương by Đinh Tùng Huy using guitar or guitar.
This song by Đinh Tùng Huy can also be played by that device.
=

Không Đáng Để Thương guitar chords has Ballade tempo and included in album.
You can also find more musical category, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Không Đáng Để Thương by Đinh Tùng Huy Guitar Chords


Nhiều lần thấy em bên ai rồi bật khóc giữ anh ta lại
Vội chạy đến ôm em ngay thôi nín đi cười nhé đã có anh rồi
Giờ em để anh ta đi đi tại sao phải cố làm
Thật lòng họ chẳng thương đâu nếu thương ai để em đau.
 
Đừng khóc nữa nhé, em ơi đừng buồn một người như thế không đáng để thương
Em phải mạnh mẽ mai sau gặp lại để họ cảm thấy buông tay em là sai
Thôi đừng khóc nữa mắt sưng lên rồi bên cạnh em vẫn còn anh đấy thôi
Đưa bàn tay đây, anh dắt em về mai này song gió để anh chở che.

If you want to study Đinh Tùng Huy Không Đáng Để Thương guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Every of those minor chords is completely based on its major counterpart

The more you practice, the simple guitar will feel to play Không Đáng Để Thương. Guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment