Không Cần Hỏi Thăm by Đinh Tùng Huy Guitar Chords

When you looking for Không Cần Hỏi Thăm guitar chords, you’ve come to the right site.
You can play Không Cần Hỏi Thăm by Đinh Tùng Huy using guitar or guitar.
This song by Đinh Tùng Huy can also be played by that equipment.
=

Không Cần Hỏi Thăm guitar chords has swing and included in album.
You can also find more musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Không Cần Hỏi Thăm by Đinh Tùng Huy Guitar Chords


Đã biết bao lần em buôn câu nói ân hận
Thề trước quên sau anh đau nhưng em nào thấu
Vì quá thương em nên anh bỏ qua tất cả
Nhưng đớn đau là em vẫn nặng lòng anh ta.
 
Vậy em có chắc khi bên một người, sẽ tốt hơn anh một đời
Nếu đúng như vậy, đi đi anh sẽ buông tay
Đừng bận tâm anh mai sau thế nào cuộc sống có ra làm sao
Anh cũng không cần dăm ba những lời hỏi thăm.

If you want to master Đinh Tùng Huy Không Cần Hỏi Thăm guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Every of those minor chords is perfectly based on its major counterpart

The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Không Cần Hỏi Thăm. Guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment