Bài tình ca của em by Diệu Hương Guitar Chords

If you are looking for Bài tình ca của em guitar chords, you have visit to the perfect place.
You can play Bài tình ca của em by Diệu Hương using guitar or guitar.
This song by Diệu Hương can also be played by that instruments.
=

Bài tình ca của em guitar chords has Slow Rock tempo and included in album.
You can also find other musical style, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Bài tình ca của em by Diệu Hương Guitar Chords


Khi người nghệ sĩ cất tiếng hát dấu che niềm đắng cay
Trên bờ môi kia vẫn thấp thoáng nỗi đau thương đầy.
Em từ đâu đến mang tiếng hát xa xăm bên cây đàn
Tôi một người đi qua phải dừng chân nghe khúc tình ca.

Bài tình ca của em là dòng sông nước trong xanh
Bài tình ca của em lạc loài đi trên đất khách xa xăm.
Một chiều nào ngồi đây nhớ nhung quê nhà khóc thầm
Nhớ cơn mưa chiều rì rào qua sông.

Khi người nghệ sĩ cất tiếng hát hát lên từ trái tim
Mang cả dòng sông bỗng phút chốc sẽ quay về nguồn.
Đem ngàn vì sao soi lấp lánh nơi khung trời yêu thương
Riêng người nghệ sĩ vẫn còn đi trong kiếp tha hương.


 

If you want to master Diệu Hương Bài tình ca của em guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Each one of those minor chords is entirely based on its major counterpart

The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Bài tình ca của em. Guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment