Anh Hứa Sao Chẳng Được by DC Tâm Guitar Chords

If you are looking for Anh Hứa Sao Chẳng Được guitar chords, you have come to the right site.
You can play Anh Hứa Sao Chẳng Được by DC Tâm using guitar or guitar.
This song by DC Tâm can also be played by that instruments.
=

Anh Hứa Sao Chẳng Được guitar chords has rhythm and included in album.
You can also find more musical category, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Anh Hứa Sao Chẳng Được by DC Tâm Guitar Chords


Từ bỏ một thói quen là rất khó
Bởi yêu ai đến nỗi tận cùng
Lắng nghe con tim hay lý trí
Làm sao em lựa chọn
 
Nếu như người đã vì một ai nhẫn tâm
Vùi em bằng vết thương sâu trong âm thầm
Lời hứa lần đầu ấy
Vốn dĩ ko thật lòng
Vậy sao em vẫn còn đợi mong
 
ĐK: Hứa bao nhiêu lời chẳng được
Lỡ thêm một lần có sao
Em chỉ cần thấy
Anh chứng minh điều ấy bằng
Sự quan tâm nhỏ
Nhưng sao quá vụng về
Anh yêu bằng lời khen chê
 
Lỡ yêu một người vô tình
Người ta xem mình vô hình
Vì yêu quá
Lòng đau nhói
Trách chi ai
Nên em ở lại cuối đường
Anh đi với ai khác hướng
Anh hứa sao chẳng được
 
(…)
 
Nếu như người đã vì một ai nhẫn tâm
Vùi em bằng vết thương sâu trong âm thầm
Lời hứa lần đầu ấy
Vốn dĩ ko thật lòng
Vậy sao em vẫn còn đợi mong
 
(ĐK)
(…)
 
Out:
Lỡ yêu một người vô tình
Người ta xem mình vô hình
Vì yêu quá
Lòng đau nhói
Trách chi ai
Nên em ở lại cuối đường
Anh đi với ai khác hướng
Anh hứa sao chẳng được

 

If you want to master DC Tâm Anh Hứa Sao Chẳng Được guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Each one of those minor chords is perfectly based on its major counterpart

The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Anh Hứa Sao Chẳng Được. Guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment