Nát Tan Lòng Đau by Đạt Max Guitar Chords

When you looking for Nát Tan Lòng Đau guitar chords, you already visit to the best place.
You can play Nát Tan Lòng Đau by Đạt Max using guitar or guitar.
This song by Đạt Max can also be played by that device.
=

Nát Tan Lòng Đau guitar chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also find other musical genres, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Nát Tan Lòng Đau by Đạt Max Guitar Chords


Anh cố mỉm cười thôi nhưng trong lòng chẳng vui
Anh cố kìm nén để nước mắt không được rơi
Anh cố cắn chặt môi anh cố tình không nghĩ đến
Anh cố che giấu biết bao nhiêu cảm xúc
 
Anh giả vờ mạnh mẽ anh giả vờ hạnh phúc
Anh nuốt ngược nước mắt đâu ai biết anh buồn đau
Anh giả vờ vô tư xem như mọi chuyện chưa xảy ra
Nhưng đâu ai biết anh nát tan lòng đau
 
Cớ sao lại như thế cớ sao lại lừa dối anh
Cớ sao mọi sự cố gắng để đổi lấy là sự phản bội.
Sự thật quá đau đớn sự thật anh không thể chấp nhận được
Như cả thế giới sụp đổ nơi trái tim
 
Vỡ nát một hạnh phúc vỡ nát một tình yêu
Cứ ngỡ là sẽ đậm sâu nhưng tất cả chỉ là dư thừa
Hai ta buông tay nhé người thương bỗng hóa thành người dưng
Một người lặng lẽ một người nát tan lòng đau

If you want to master Đạt Max Nát Tan Lòng Đau guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Each one of those minor chords is quite based on its major counterpart

The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Nát Tan Lòng Đau. Guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment