Những đêm dài không ngủ by Đào Duy Guitar Chords

If you are looking for Những đêm dài không ngủ guitar chords, you’ve come to the perfect site.
You can play Những đêm dài không ngủ by Đào Duy using guitar or guitar.
This song by Đào Duy can also be played by that instruments.
=

Những đêm dài không ngủ guitar chords has pattern and included in album.
You can also find other musical category, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Những đêm dài không ngủ by Đào Duy Guitar Chords


1. Bao đêm cô đơn lặng nghe gió mưa về
Bao đêm bơ vơ sầu giăng mắc lê thê
Anh ơi đau thương vì ngăn cách đôi đường
Xót xa cho mình mất đi rồi những ngày xanh

2. Anh hay chăng anh từng đêm trắng canh tàn
Riêng em cô đơn ngàn thương nhớ khôn nguôi
Anh hay chăng anh từ khi ái ân nhạt phai
Lối xưa hoang lạnh bước âm thầm một mình em!

ĐK: Anh ơi những đêm dài không ngủ
Nghe thương mình quạnh hiu, ngày vui đã hết rồi!
còn chỉ là chút dư hương này
Thì xin giữ cho nhau duyên ban đầu hẹn kiếp sau

3. Đêm nay mưa rơi buồn nâng mấy cung đàn
Hương xưa đâu đây mà nay đã ly tan
Dư âm đêm ] nao còn vương vấn chăng người ơi
Ái ân không trọn chỉ xin người một lời thôi!


 

If you want to study Đào Duy Những đêm dài không ngủ guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Each one of those minor chords is fully based on its major counterpart

The more you practice, the easier guitar will feel to play Những đêm dài không ngủ. Guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment