Thiên đường by Đào Bá Lộc Guitar Chords

If you are looking for Thiên đường guitar chords, you have visit to the right place.
You can play Thiên đường by Đào Bá Lộc using guitar or guitar.
This song by Đào Bá Lộc can also be played by that equipment.
=

Thiên đường guitar chords has Ballade pattern and included in album.
You can also find more musical style, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Thiên đường by Đào Bá Lộc Guitar Chords


Tôi đang tìm kiếm đường đi đến thiên đường
Hay do tôi nhớ người yêu đến hoang đường
Giờ này người ở trên cao, có hay tim tôi cồn cào

Từ ngày người vội vàng rời bỏ tôi
Từ ngày cuộc đời chỉ còn mỗi tôi
Tình mình còn lại tàn tro, chôn sâu thế thôi

Thà rằng tình mình nhạt nhoà nát tan
Thà rằng người vẫn còn ở thế gian
Giờ này vì người lệ cay trách ai, rồi biết thương ai

Mưa ghé qua che đi nước mắt
Giấc mơ ngày xưa ôi sao sớm tắt
Phố quen gầy hao như đang nói nhớ đôi ta ngày xưa

Vòng tay ấm êm giờ phải tìm nơi đâu
Nhớ bao nồng ấm đôi ta trao nhau
Có đêm tỉnh giấc, kêu tên nhau rã rời chỉ thấy chơi vơi


 

If you want to master Đào Bá Lộc Thiên đường guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Each one of those minor chords is quite based on its major counterpart

The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Thiên đường. Guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment