Sông La ngày về by Dân Ca Hà Tĩnh Guitar Chords

When you looking for Sông La ngày về guitar chords, you just visit to the perfect site.
You can play Sông La ngày về by Dân Ca Hà Tĩnh using guitar or guitar.
This song by Dân Ca Hà Tĩnh can also be played by that instruments.
=

Sông La ngày về guitar chords has pattern and included in album.
You can also find other musical category, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Sông La ngày về by Dân Ca Hà Tĩnh Guitar Chords


Intro: --

1. Sông La ngày về qua
Nước xanh như xưa ấy
Con đò xưa vẫn vậy
Chừ câu ví quê hương

2. Chia tay mờ trăng sương
Sông hát lời đưa tiễn
Rằng gừng cay muối mặn
Xin người đừng quên nhau
Xin người đừng quên nhau

ĐK : Câu đò đưa đò đưa chiều Sông La
Như lời ru lời ru ngày thơ dại
Như một đời phù xa đi mãi
Mặn ngọt bờ ngô non

Mai lại xa lại xa dòng sông quê
Bao vần thương người ơi ! xin gởi lại
Bao ân tình dòng sông đi mãi
Suốt đời suốt đời nhớ Sông la


 

 

If you want to study Dân Ca Hà Tĩnh Sông La ngày về guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Every of those minor chords is absolutely based on its major counterpart

The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Sông La ngày về. Guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment