Hái Hoa Rừng Cho Em by Đài Phương Trang Guitar Chords

If you are looking for Hái Hoa Rừng Cho Em guitar chords, you have come to the best site.
You can play Hái Hoa Rừng Cho Em by Đài Phương Trang using guitar or guitar.
This song by Đài Phương Trang can also be played by that device.
=

Hái Hoa Rừng Cho Em guitar chords has Boléro tempo and included in album.
You can also find more musical category, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Hái Hoa Rừng Cho Em by Đài Phương Trang Guitar Chords


Hái cụm hoa rừng về trao một người ngày xưa anh đã hứa
Màu hoa kỷ niệm tuy đã tàn úa, tâm tư vẫn dạt dào
Năm xưa lối này vẫn thường dìu em đi
Tàn cây năm trước anh viết tên em
Còn xanh lá cành, ghi dấu kỷ niệm những ngày còn bên nhau.
Ghế lạnh đá buồn, để em đợi chờ chiều xa xưa năm ấy
Vì anh lỗi hẹn cho em hờn dỗi, cho mi em nhạt nhòa
Anh ra đi rồi mới nhận được tin nhau
Hàng trăm thư viết anh gởi cho em
Ðời trai chiến trận, em biết lỗi hẹn có phải tại anh đâu.
 
Tiền đồn heo hút,
Tinh tú quây quần nghe anh kể chuyện đời lính
Khi nao lỗi hẹn, em anh dỗi hờn lòng anh thêm xao xuyến
Ngày đi anh chẳng được gặp em
Nhưng hứa sẽ tìm về tặng em đóa hoa yêu
Ðã bao lâu rồi cành hoa úa tàn mà ước mơ chưa tàn.
 
Biết chuyện chúng mình, tình không nhạt nhòa mà xui cho ngăn cách
Chiều nay trở lại, trong tay mình nói ta yêu nhau trọn đời
Anh đi em chờ, gối mộng dệt đêm thâu
Cành xưa anh viết anh khắc tên em
Chiều nay kết nhụy cho thắm men tình những người còn đi xa.

If you want to study Đài Phương Trang Hái Hoa Rừng Cho Em guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Every of those minor chords is fully based on its major counterpart

The more you practice, the smooth guitar will feel to play Hái Hoa Rừng Cho Em. Guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment