Droga, Którą Idę (Con Đường Tôi Đi) by Czerwone Gitary Guitar Chords

When you looking for Droga, Którą Idę (Con Đường Tôi Đi) guitar chords, you have visit to the best place.
You can play Droga, Którą Idę (Con Đường Tôi Đi) by Czerwone Gitary using guitar or guitar.
This song by Czerwone Gitary can also be played by that instruments.
=

Droga, Którą Idę (Con Đường Tôi Đi) guitar chords has rhythm and included in album.
You can also find more musical category, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Droga, Którą Idę (Con Đường Tôi Đi) by Czerwone Gitary Guitar Chords


Droga, którą idę, jest jak pierwszy własny wiersz;
Uczę się dopiero widzieć, świat jaki jest,
Uczę się dopiero świata, jaki jest.
 
Droga, którą idę biegnie śladem ludzkich spraw;
Szukam swego czasu, jasnych słów, prostych prawd,
Szukam swego czasu, jasnych słów i prawd.
 
Już tyle słońc wzeszło tylko jeden raz,
Już z tylu stron zapłąnęły ognie gwiazd,
Już tyle miejsc zapomnienia pokrył kurz.
Wiem co to jest, lecz się nie zatrzymam już.
 
Droga, którą idę, czasem błądzi w pełni dnia.
Kocham, pragnę, tracę, chwytam dzień póki trwa.
Kocham, pragnę, tracę, chwytam dzień gdy trwa.

If you want to master Czerwone Gitary Droga, Którą Idę (Con Đường Tôi Đi) guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Every of those minor chords is perfectly based on its major counterpart

The more you practice, the easier guitar will feel to play Droga, Którą Idę (Con Đường Tôi Đi). Guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment