Đợi chờ by Clown D Guitar Chords

If you are looking for Đợi chờ guitar chords, you already visit to the best place.
You can play Đợi chờ by Clown D using guitar or guitar.
This song by Clown D can also be played by that equipment.
=

Đợi chờ guitar chords has rhythm and included in album.
You can also find alternative musical style, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Đợi chờ by Clown D Guitar Chords


Vòng hợp âm:

Đợi chờ ánh mắt đợi từng phút giây
Đợi từng nỗi nhớ thắt mang em tới đây
Đừng là kí ức vì chỉ mới đây
Đừng làm cơn bão cuốn hết đi những gì.

Mà nơi đó anh luôn chờ người ngọt ngào từng có nhau
Vì nơi đó anh luôn chờ người bỏ mặc những đớn đau
Thầm anh chính anh luôn mỉm cười dù chỉ ở phía sau
Và nơi đó em hãy hiểu rằng vẫn có anh luôn đợi chờ.

Được thấy em bên anh
Cho anh được thấy em bên anh (x2)

If you want to study Clown D Đợi chờ guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Every of those minor chords is perfectly based on its major counterpart

The more you practice, the simple guitar will feel to play Đợi chờ. Guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment