Làng Tôi by Chung Quân Guitar Chords

When you looking for Làng Tôi guitar chords, you have visit to the best place.
You can play Làng Tôi by Chung Quân using guitar or guitar.
This song by Chung Quân can also be played by that equipment.
=

Làng Tôi guitar chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also find more musical style, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Làng Tôi by Chung Quân Guitar Chords


Capo 1: Giọng Mỹ Tâm
Làng tôi có cây đa cao ngất từng xanh
Có sông sâu lờ lững vờn quanh
Êm xuôi về Nam…
Làng tôi bao mái tranh san sát kề nhau
Bóng tre ru bên mấy hàng cau
Đồng quê mơ màng!
Nhưng than ôi.
Có một chiều thu lá thu rơi…
Có một chiều thu lá thu rơi…
Ôm súng chiều quê tôi thầm mơ bóng… [Dm/C]ngày về
Mơ trong bóng ngày về
Quê tôi chìm chân trời mờ sương
Quê tôi là bao nguồn yêu thương
Quê tôi là bao nhớ nhung se buồn
bao vấn vương tâm hồn… người bốn phương.

If you want to study Chung Quân Làng Tôi guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Each one of those minor chords is absolutely based on its major counterpart

The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Làng Tôi. Guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment