Triệu Đóa Hồng by Chưa biết Guitar Chords

When you looking for Triệu Đóa Hồng guitar chords, you’ve visit to the best site.
You can play Triệu Đóa Hồng by Chưa biết using guitar or guitar.
This song by Chưa biết can also be played by that instruments.
=

Triệu Đóa Hồng guitar chords has Pop rhythm and included in album.
You can also find alternative musical genres, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Triệu Đóa Hồng by Chưa biết Guitar Chords


Chuyện một tình yêu anh họa sĩ
Gửi trong tranh vẽ những nỗi buồn
Lòng anh thầm yêu nàng ca sĩ
Cô gái rất yêu bông hoa hồng
Tặng một đại dương hoa hồng thắm
Cho nàng ca sĩ anh yêu thầm
Và cả phòng tranh anh đã bán
Bằng giọt máu nóng trái tim mình
Điệp khúc:
Dưới ánh nắng sương long lanh triệu cành hồng khoe sắc thắm
Mỗi sáng sớm bên song thưa em bên hoa cười trong nắng
Sẽ diễm phúc cho ai kia được yêu thương tình say đắm
Sẽ mãi mãi như hoa kia trao cho em suốt cuộc đời.

If you want to study Chưa biết Triệu Đóa Hồng guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Every of those minor chords is entirely based on its major counterpart

The more you practice, the simple guitar will feel to play Triệu Đóa Hồng. Guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment