Sự thật sau một lời hứa by Chi Dân Guitar Chords

When you looking for Sự thật sau một lời hứa guitar chords, you just come to the best site.
You can play Sự thật sau một lời hứa by Chi Dân using guitar or guitar.
This song by Chi Dân can also be played by that instruments.
=

Sự thật sau một lời hứa guitar chords has Ballade tempo and included in album.
You can also find other musical genres, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Sự thật sau một lời hứa by Chi Dân Guitar Chords


Đâu cần em cất bước ra đi mới biết em không về
Yêu chi để rồi phải xa lạ
Đâu cần em phải nói em yêu anh sẽ chết khi không có anh
Rồi thất hứa khi không làm được.

Hãy im lặng em nhé vì kể từ giờ anh sẽ không tin vào ai
Kể cả anh đây cũng chẳng thể tin anh
Vì đã có lần đau quá anh đã tự hứa anh sẽ không yêu một ai
Nhưng đã thất hứa để được yêu em mãi.

Sự thật đã cho anh biết rằng anh không phải người em tìm kiếm lâu nay
Nhưng bởi vì em là người anh muốn tìm
Dẫu biết yêu nhau không thành chia tay là điều để giải vây
Nhưng trong lòng anh đâu muốn như vậy.

Anh cố giữ em ở lại nhưng ngược lại em tìm cách buông tay
Anh cố mỉm cười quay đi nhưng dằm trong tim người có hay
Câu hứa yêu anh muôn đời nhưng sao giờ đây mỗi người mỗi nơi
Hỡi người ơi đổi dời được câu hứa.
Vậy em hứa để làm gì.

Câu hứa yêu anh muôn đời
Trong anh giờ đây vẫn còn khắc sâu
Nhưng có được đâu sự thật sau câu hứa
Là hai đứa xa lìa nhau.

If you want to study Chi Dân Sự thật sau một lời hứa guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Every of those minor chords is absolutely based on its major counterpart

The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Sự thật sau một lời hứa. Guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment