Hậu Duệ Mặt Trời (Everytime by Chen Exo Ft. Punch Guitar Chords

If you are looking for Hậu Duệ Mặt Trời (Everytime guitar chords, you have come to the best place.
You can play Hậu Duệ Mặt Trời (Everytime by Chen Exo Ft. Punch using guitar or guitar.
This song by Chen Exo Ft. Punch can also be played by that device.
=

Hậu Duệ Mặt Trời (Everytime guitar chords has Ballade swing and included in album.
You can also find more musical genres, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Hậu Duệ Mặt Trời (Everytime by Chen Exo Ft. Punch Guitar Chords


Oh every time I see you
Từng giây phút khi em nhìn anh
đã khiến tim anh đạp nhanh…
Đã yêu rồi
Từ nơi đâu em đến đây
Là duyên số hay từ đâu
hãy đế cho anh chở che đến suốt đời
 
Một nụ cười hiền hiền ôi dễ thương
Người đừng làm tim anh thêm vấn vương này
Lòng vẫn thêm hao gầy mà người cứ im tiếng
Hãy trả lời anh mấy câu
Để tim thôi héo hon bao ngày cứ mong chờ
Từng phút giây khi hoài cùng mong nhớ
Vì dòng đời chẳng ngừng trôi cho ta suy tư
Dù một mai không bước tiếp thì cứ yêu
 
Oh every time I see you
Từng giây phút khi em nhìn anh
Là khoảnh khắc tim anh đạp nhanh…
Đã yêu rồi
Từ nơi đâu em đến đây
Là duyên số hay từ đâu
hãy đế cho anh chở che đến suốt đời

If you want to learn Chen Exo Ft. Punch Hậu Duệ Mặt Trời (Everytime guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Each one of those minor chords is fully based on its major counterpart

The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Hậu Duệ Mặt Trời (Everytime. Guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment