Tôi viết nhạc buồn by Châu Kỳ Guitar Chords

When you looking for Tôi viết nhạc buồn guitar chords, you have visit to the best site.
You can play Tôi viết nhạc buồn by Châu Kỳ using guitar or guitar.
This song by Châu Kỳ can also be played by that instruments.
=

Tôi viết nhạc buồn guitar chords has Slow Rock rhythm and included in album.
You can also find other musical style, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Tôi viết nhạc buồn by Châu Kỳ Guitar Chords


1. Chớ hỏi sao tôi viết nhạc buồn
Tôi viết nhạc buồn để tặng quê hương
Em thấy không cảnh đời thê lương
Em thấy không những người nằm xuống
Em thấy không đất mẹ đau thương

2. Chớ hỏi sao tôi hát nhạc buồn
Tôi hát nhạc buồn tặng người cô đơn
Ôi xót xa người mẹ ôm con
giữa nắng trưa bên lề đường vắng
Không nói năng mắt lệ trào tuôn

ĐK: Trần gian giá lạnh, lạnh tím cả hình hài
Và người xa chưa về tới
Tìm đâu nụ cười của ngày xưa thân ái
Ôi đã chết trên vành môi

3. Chớ hỏi sao tôi viết nhạc buồn
Tôi viết nhạc buồn đẹp tình quê hương
Khi nước non nhuộm mầu tóc tang
Cung phím đâu đem đàn lạc hướng
Thêm chói chang đất mẹ sầu thương


 

If you want to study Châu Kỳ Tôi viết nhạc buồn guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Each one of those minor chords is fully based on its major counterpart

The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Tôi viết nhạc buồn. Guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment