Cay đắng bờ môi by Châu Đình An Guitar Chords

When you looking for Cay đắng bờ môi guitar chords, you just visit to the right place.
You can play Cay đắng bờ môi by Châu Đình An using guitar or guitar.
This song by Châu Đình An can also be played by that equipment.
=

Cay đắng bờ môi guitar chords has Habanera tempo and included in album.
You can also find other musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Cay đắng bờ môi by Châu Đình An Guitar Chords


1. Tôi có người tình, bỏ lại nơi phố ngày xưa
Một ngày chim rũ chiều mưa
Ngậm ngùi xa cánh đồng xưa
Ra đi tôi nhớ thương ơi
Nghẹn ngào cay đắng bờ môi
Ai ngăn dòng nước trôi về
Ai nào có thấu lòng tôi.

2. Tôi có một người, một người yêu dấu mà thôi
Nụ cười duyên dáng thật tươi
Rạng ngời trong nắng bình minh
Khi đi đau đớn vô ngần
Dòng đời không có mùa xuân
Ai ngăn dòng nước trôi về
Cho dòng nước cuốn bờ đê.

ĐK:
ơi, ơi
Gió đưa cành lá rầu rầu
Tiếng ai than thở
Nghe nặng lòng nhau

ơi, ơi
Bến sông còn ước môi nào
Áo hoa ai trả
Cho người từ nay.

3. Em nhớ một lời, một lời thương mến đời nhau
Chuyện tình duyên có trầu cau
Trọn đời như gió gần mây
Than ôi, gương vỡ tan rồi
Lìa cành chim hót lời đau
Nghe mưa nặng lá u sầu
Ðêm về nghe tiếng vọng xưa.


 

If you want to master Châu Đình An Cay đắng bờ môi guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Every of those minor chords is entirely based on its major counterpart

The more you practice, the smooth guitar will feel to play Cay đắng bờ môi. Guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment