Nàng Tiên Cá (#NTC) by Châu Đăng Khoa Guitar Chords

If you are looking for Nàng Tiên Cá (#NTC) guitar chords, you have visit to the perfect place.
You can play Nàng Tiên Cá (#NTC) by Châu Đăng Khoa using guitar or guitar.
This song by Châu Đăng Khoa can also be played by that equipment.
=

Nàng Tiên Cá (#NTC) guitar chords has Ballade pattern and included in album.
You can also find alternative musical genres, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Nàng Tiên Cá (#NTC) by Châu Đăng Khoa Guitar Chords


Lắm lúc thấy chán đời và đầu óc cứ như rối bời
Muốn trốn đi cho lòng sẽ vơi
Nhắm mắt ngấm thân mình vào dòng nước mát xanh vô hình
Cảm xúc trong veo tựa thủy tinh
 
Làm nàng tiên cá lấp lánh hồn nhiên vui quá
Tung tăng tự do ngân nga la la la
Chẳng màng khôn lớn chẳng muốn trưởng thành đau đớn
Cứ bé nhỏ xinh mơn mởn vui sướng hơn
 
Để cảm xúc cứ cháy nơi tôi
Và để trái tim ta nghỉ ngơi
Để lòng hát mấy câu thảnh thơi
Hôm nay khẽ khẽ thôi đừng vội
Hôm nay thôi để tôi được cười

 

If you want to master Châu Đăng Khoa Nàng Tiên Cá (#NTC) guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Every of those minor chords is quite based on its major counterpart

The more you practice, the simple guitar will feel to play Nàng Tiên Cá (#NTC). Guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment