Hương đêm bay xa by Châu Đăng Khoa Guitar Chords

When you looking for Hương đêm bay xa guitar chords, you already visit to the right place.
You can play Hương đêm bay xa by Châu Đăng Khoa using guitar or guitar.
This song by Châu Đăng Khoa can also be played by that instruments.
=

Hương đêm bay xa guitar chords has Ballade swing and included in album.
You can also find other musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Hương đêm bay xa by Châu Đăng Khoa Guitar Chords


Vòng hợp âm:

Anh hẹn em, khi trời đêm
Mưa bay bay cho lá rơi ngoài thềm
Mong thật lâu chẳng thấy người đâu
Anh nơi đâu có biết em buồn rầu
Buồn quá đi thôi
Ngày với đêm trôi, em mong đợi vậy thôi
(Anh nơi đâu hãy quay về với em)

Giờ biết sao đây
Chẳng thấy anh đâu
Em mong đợi thật lâu
(Anh nơi đâu hãy quay về chốn đây)

Cho hương đêm bay đi xa mãi
Không còn đây nỗi nhớ kéo dài
Không cần anh và không cần ai
Trao cho em những giấc mơ đậm sâu
Dù giờ này anh đang nơi đâu
Không còn yêu như phút ban đầu
Quay mặt đi lòng em hoài nghi
Không yêu anh tin anh nữa đâu
Oh ho… Babe.. không tin anh nữa đâu
Babe babe babee.


 

If you want to learn Châu Đăng Khoa Hương đêm bay xa guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Every of those minor chords is perfectly based on its major counterpart

The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Hương đêm bay xa. Guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment