Đêm và mưa by Bùm Guitar Chords

When you looking for Đêm và mưa guitar chords, you’ve come to the best site.
You can play Đêm và mưa by Bùm using guitar or guitar.
This song by Bùm can also be played by that equipment.
=

Đêm và mưa guitar chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also find other musical genres, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Đêm và mưa by Bùm Guitar Chords


Quên đi bao lo âu riêng mình [G/B] anh giấu
Nơi cô đơn miên mang biết bao vội vàng
Lặng nhìn cánh tay buông xuôi mà chẳng thể níu đành thôi
Chẳng ai muốn lạc trong … trong miền đơn côi!
 
Xưa em quay lưng nơi mà ta đã [G/B] từng bước tới
Trông mong tương lai trong những ngày dài
Đợi là lý do để hai ta rời xa nhau
Nhìn những yêu thương lúc đầu
 
Đk: Chẳng bao giờ tin được một ai đó có thể thay thế anh lúc này
Nhưng người em yêu đâu chỉ riêng anh
Nắm đôi bàn tay mà chẳng thể như lúc xưa
Còn mình anh màn đêm và mưa

If you want to master Bùm Đêm và mưa guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Every of those minor chords is entirely based on its major counterpart

The more you practice, the easier guitar will feel to play Đêm và mưa. Guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment