Nhìn Lại Em Đi by Brother A Tuấn Anh Guitar Chords

When you looking for Nhìn Lại Em Đi guitar chords, you’ve visit to the perfect site.
You can play Nhìn Lại Em Đi by Brother A Tuấn Anh using guitar or guitar.
This song by Brother A Tuấn Anh can also be played by that equipment.
=

Nhìn Lại Em Đi guitar chords has Rhumba tempo and included in album.
You can also find other musical style, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Nhìn Lại Em Đi by Brother A Tuấn Anh Guitar Chords


Nhỳn lại a đy con tim a như chá y bừg.
Nhưg a yêu em nên thôy quên đy kô nói ra.
Nhỳn lại e đy em yêu anh yêu dố i lừa.
là trag giấy ghi tên e . là nhật
riêg cho an h. 2 năm qua e cho anh bao nỗi b uồn.
1 cảm xúc rất khó nói. tựa như d ao găm
tr0g tim.nơi thăm sâu tr0g xa xăm của cõi lòg.
cùg lời nó i dối nhưg anh yêu em nên chẵg nhận ra
để rồi lâu n ay em bên anh là dối lừ a sao.
Nhỳn lại a đy con tim a như chá y bừg.
Nhưg a yêu em nên thôy quên đy kô nói ra.
Nhỳn lại e đy em yêu anh yêu dối lừa.
và a v ẫn như đag ng he.ngày nào đó khi bên e.
a luôn sai tr0g khi e luôn trác h a.
bỏ qua n hé anh yêu e m.lời nó i đó sao
hôm nay vag đâu đây cho tim a thêm ghét e.
cùg lời n ói dối nhưg a yêu e nê chẵg nh ận ra
để rồi lâu nay e bên a là dối lừa s ao
nhỳn lại a đy con tim a như chá y bừg
Nhưg a yêu e m nên thôy quên đy kô nói ra.
Nhỳn lại e đy em yêu anh yêu dố i lừa.
sao chia t ay ng` ta thg` hay rất buồn.
và đọg lại tr0g tim, tòan là óan t ráck nhữg khi tổn thươg.
và nếu thời gian ngừg trôi để cho người ta tr ở lại.
thỳ đâu fải kh óc.thỳ đâu fải đ ắng…………. . kay.
n lại a đy con tim a như cháy bừg
Nhưg a yêu em nên thôy quên đy kô nói ra.
Nhỳn lại e đy em yêu anh yêu dối lừa.
nhỳn lại a đy con tim a như cháy bừg
nên thôy quên đy kô nói ra.
Nhỳn lại e đy em yêu anh yêu dối lừa.

If you want to study Brother A Tuấn Anh Nhìn Lại Em Đi guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Every of those minor chords is absolutely based on its major counterpart

The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Nhìn Lại Em Đi. Guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment