Thôi Mà Ngủ Đi Mai Tính by Bảo Anh Gemini Guitar Chords

If you are looking for Thôi Mà Ngủ Đi Mai Tính guitar chords, you’ve come to the right place.
You can play Thôi Mà Ngủ Đi Mai Tính by Bảo Anh Gemini using guitar or guitar.
This song by Bảo Anh Gemini can also be played by that equipment.
=

Thôi Mà Ngủ Đi Mai Tính guitar chords has tempo and included in album.
You can also find other musical category, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Thôi Mà Ngủ Đi Mai Tính by Bảo Anh Gemini Guitar Chords


Giờ đã là 1 giờ khuya rồi tại sao mà em vẫn chưa thể ngủ?
Một ngày dài cùng bao tâm sự chỉ mong yên vui được đôi chút
Một mình với những khó khăn thời gian trôi qua nào đã được gì
Mặn đắng nước mắt với nỗi xót xa mình cũng chẳng thể thay đổi được gì
Lặng lẽ vẫn sống với những khát khao niềm vui từng mang đi đâu mất
 
ĐK:
Cứ ngủ cứ ngủ đi ngày mai làm sao rồi sao ta biết trước được gì
Cuộc sống vẫn mãi thế thôi hoàng hôn dần buông bình minh sẽ đến
Dẫu có có nghĩ suy, thì ta cũng sẽ chẳng giải quyết được gì
Hãy ngủ hãy ngủ đi, bỏ qua sầu lo ngày mai ta tính tiếp.

If you want to master Bảo Anh Gemini Thôi Mà Ngủ Đi Mai Tính guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Every of those minor chords is completely based on its major counterpart

The more you practice, the easier guitar will feel to play Thôi Mà Ngủ Đi Mai Tính. Guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment