Sau này gặp lại by Baby Wolfy Guitar Chords

If you are looking for Sau này gặp lại guitar chords, you just come to the perfect site.
You can play Sau này gặp lại by Baby Wolfy using guitar or guitar.
This song by Baby Wolfy can also be played by that device.
=

Sau này gặp lại guitar chords has Blues rhythm and included in album.
You can also find other musical genres, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Sau này gặp lại by Baby Wolfy Guitar Chords


Verse 1:
Bao lâu ko gặp,
Thời gian trôi quá mau .
Bao lâu ko gặp,
Được nhau .
 
Em theo ai rồi,
Chuyện em đâu phải tôi .
Em theo ai rồi,
Mặc em .
 
Pre-chorus:
Em đi cho lòng
này chơi vơi.
Anh luôn ngóng trông
một điều rằng là…
 
Chorus 1:
Mong sau này gặp lại
Để nói với em chẳng ai đúng sai
Để nói với em chẳng ai có lỗi
Để nói với em ngày qua anh ra làm sao
 
Mong sau này gặp lại
Còn nói với nhau được thêm mấy câu
Còn nói với nhau được thêm giây phút
Còn nói với nhau đôi lời…
… chào hỏi thăm nhau.
 
 
Verse2:
Em đi cho lòng này chơi vơi
Anh luôn mong sớm mai đẹp tươi
em lại quay trở về
Quên hết bao lỗi lầm, ta vẫn giữ
vẫn giữ đến, đến bây giờ rồi chia xa
 
Chorus 2:
Mong sau này gặp lại
Để nói với em chẳng ai đúng sai
Để nói với em chẳng ai có lỗi
Để nói với em ngày qua anh ra làm sao
 
Mong sau này gặp lại
Còn nói với nhau được thêm mấy câu
Còn nói với nhau được thêm giây phút
Còn nói với nhau đôi lời…
 
————————————
Chorus 3:
Mong sau này gặp lại
Để nói với nhau chẳng ai đúng sai
Để nói với nhau chẳng ai có lỗi
Để nói với nhau thành tâm một lời cảm ơn
 
Mong sau này gặp lại
Đừng nói với anh rằng em có con
Đừng nói với anh rằng em đã cưới
Đừng nói với con em rằng
“Chào chú đi con!” .

If you want to study Baby Wolfy Sau này gặp lại guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Every of those minor chords is fully based on its major counterpart

The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Sau này gặp lại. Guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment