Chuyện by Anh Minh Guitar Chords

If you are looking for Chuyện guitar chords, you’ve come to the best site.
You can play Chuyện by Anh Minh using guitar or guitar.
This song by Anh Minh can also be played by that equipment.
=

Chuyện guitar chords has Blues rhythm and included in album.
You can also find other musical style, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Chuyện by Anh Minh Guitar Chords


Chiều buông nắng, hoàng hôn khuất sau chân trời
Chiều ngoại ô gió khẽ đùa tóc em
Kìa xa xa lũy tre dang tay đón chào
Cong cong con đường uốn quanh
 
Chiều ra phố, chiều mang chút hương thanh bình
Chiều ngoại ô gió theo từng bước chân
Kề vai anh bước đi em khẽ hát thầm
Thương anh yêu anh em ước
 
ĐK:
Ước mơ trong cuộc sống luôn được sánh đôi
Ước mơ cho thời gian yên lặng khẽ trôi
Ước mơ nhỏ bé trong đời
Ước mơ được mãi bên người
Dâng đời hàng ngàn tiếng ca
 
Ước mơ như hạt mưa đâm chồi lá non
Ước mơ cho tình yêu lên hạt sắc xuân
Ước mơ là lá trên cành
Ước mơ được gần bên anh
Ngước mắt thấy bao giấc

 

If you want to learn Anh Minh Chuyện guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Each one of those minor chords is perfectly based on its major counterpart

The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Chuyện. Guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment