Anh có buồn không by an Guitar Chords

When you looking for Anh có buồn không guitar chords, you’ve visit to the best site.
You can play Anh có buồn không by an using guitar or guitar.
This song by an can also be played by that instruments.
=

Anh có buồn không guitar chords has rhythm and included in album.
You can also find more musical genres, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Anh có buồn không by an Guitar Chords


Tone Eb. Capo 3 choi C. Tone

Anh có đang nhớ nhung ngóng trông một ai
Anh có đang nghĩ suy có đang thở dài
Anh có thấy lạc lõng mệt nhoài.
Thấy bóng đêm tối tăm khuất sau bóng anh
Trong giấc mơ có anh sao thật lạ lùng
anh có đang buồn không anh ơi?
 
Anh có buồn không
Có đôi khi thấy trống rỗng thật không
Anh có muốn nói thật lòng những tâm
tư viết vài dòng, em đang lắng nghe đây
có những lúc anh muốn kìm lòng
Và có những lúc anh cất vào trong
Những tâm tư rồi buồn thương, mệt nhọc và viển vông
Thôi em đang lắng nghe đây
 
hát hát hát, hát cho anh vài lời hát
Em đang ở đây em ở đây ngay cạnh đây
Em em thì thầm đôi lời
Em thật lòng với người
nói ra đi những thứ khiến anh phải nghĩ
Chẳng phải giấu điều gì đắn đo suy tư làm chi
Thôi thì uống một ly cafe kệ đời thả mình trôi thật nhẹ
Vai em đây dựa vào…

 

If you want to master an Anh có buồn không guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Every of those minor chords is quite based on its major counterpart

The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Anh có buồn không. Guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment