Yêu em từ độ mắt trao by Ái Lan Guitar Chords

If you are looking for Yêu em từ độ mắt trao guitar chords, you already visit to the best site.
You can play Yêu em từ độ mắt trao by Ái Lan using guitar or guitar.
This song by Ái Lan can also be played by that instruments.
=

Yêu em từ độ mắt trao guitar chords has swing and included in album.
You can also find more musical style, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Yêu em từ độ mắt trao by Ái Lan Guitar Chords


1. Chiều buông đêm xuống thật đầy
Vầng trăng nghiêng ngắm tình yêu
Môi em chờ đón vai anh nhẹ rung
Tan theo làn gió
 
2. Thời gian như đứng đợi chờ
Để nghe đôi lứa chuyện trò
Trăng che nửa bóng
Bên nhau cùng xây mộng với tình
 
ĐK: Không gian đọng trên đôi bóng
Sương rơi đọng tình lên môi
Âm thanh lịm dưới trăng, chợt gió lay
Ngàn sao thức giấc cùng em chất ngất
 
Đêm đêm dựa sát vai nhau
Để phút yêu đương dài mãi thiên thu
Yêu em từ độ mắt trao
Trọn tình với nhau để theo dấu hình hài

 

If you want to study Ái Lan Yêu em từ độ mắt trao guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Each one of those minor chords is absolutely based on its major counterpart

The more you practice, the smooth guitar will feel to play Yêu em từ độ mắt trao. Guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment