Không Sao Em À by ACV Guitar Chords

When you looking for Không Sao Em À guitar chords, you’ve come to the best place.
You can play Không Sao Em À by ACV using guitar or guitar.
This song by ACV can also be played by that equipment.
=

Không Sao Em À guitar chords has pattern and included in album.
You can also find more musical style, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Không Sao Em À by ACV Guitar Chords


Vậy là anh ta không phải anh đúng không
Chẳng cần đôi co nếu em thấy anh ấy quan trọng
Giờ em đi đi anh không trách em đâu thật tâm những gì
Năm tháng yêu em với anh không hề hoang phí
 
Ngày vừa quen nhau ai đã hứa yêu anh trọn đời đến sau
Vậy giờ thương đau sao chỉ mỗi anh đây vẹn nguyên lúc đầu
Còn không em ơi những năm tháng hai ta cùng nhau chung lối
Hứa sẽ không dời nhưng nay phải xa cách rồi
 
Một người không muốn ở lại giữ làm gì cuộc tình đã phai
Giờ người vui với hiện tại anh ở lại lạnh đau thấu vai
Bận lòng thêm chẳng được gì suy cho cùng thì em cũng đi
Hứa không buồn nhưng chẳng thể làm theo lý trí
 
Giờ còn đâu những ngày mà hai ta đã cùng nhau trải qua
Không nghĩ là em nỡ buộc lòng dối trá
Một ngày nào nếu như mà bên cạnh người ta em thấy đau
Cứ ngoảnh đầu quay lại về đây không sao đâu

If you want to study ACV Không Sao Em À guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Each one of those minor chords is fully based on its major counterpart

The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Không Sao Em À. Guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment